Liên hệ

Địa chỉ : Cụm công nghiệp Dĩnh Trì, xã Dĩnh Trì, Thành Phố Bắc Giang, Quốc gia Việt Nam
Điện thoại : 0240.3558.447 Fax : 0240-3557927

Email:info@thanhcongvn.com

Ảnh của Liên hệ
Gửi Email. Tất cả các thông tin được đánh dấu * là bắt buộc.