Tuyển dụng

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG LAO ĐỘNG NỮ

TUYỂN DỤNG CÔNG NHÂN TỔ SỬA CẦU

Xem tiếp...

Tuyển dụng lái xe

Công ty cổ phần SX & XNK Thành Công thành lập đến nay đã hơn 10 năm với quy mô 500 đến 1000 nhân viên. Lĩnh vực kinh doanh chủ yếu là sản xuất quả Cầu lông thương hiệu Thành Công và các dụng cụ TDTT.

Xem tiếp...

Tuyển dụng nhân viên Nhân sự

 Công ty cổ phần sản xuất và xuất nhập khẩu Thành Công thành lập đến nay đã hơn 10 năm với quy mô 500 đến 1000 nhân viên. Lĩnh vực kinh doanh chủ yếu là sản xuất quả cầu lông thương hiệu Thành Công và các dụng cụ TDTT.

 

Xem tiếp...

Tuyển dụng lao động phổ thông

 

Công ty cổ phần sản xuất và xuất nhập khẩu Thành Công thành lập đến nay đã hơn 10 năm với quy mô 500 đến 1000 nhân viên. Lĩnh vực kinh doanh chủ yếu là sản xuất quả cầu lông thương hiệu Thành Công và các dụng cụ TDTT.

Xem tiếp...