Luật cầu lông

Luật cầu lông(mới) P8- Lời khuyên tổng quát khi làm trọng tài chính

4. NHỮNG LỜI KHUYÊN TỔNG QUÁT KHI LÀM TRỌNG TÀI CHÍNH
Phần này cung cấp những lời khuyên tổng quát mà các Trọng tài chính cần phải tuân theo:

Xem tiếp...

Luật cầu lông(mới) P6 - Phụ lục

PHỤ LỤC
Bảng phụ lục này liệt kê từ vựng tiêu chuẩn cho các Trọng tài chính sử dụng để điều khiển trận đấu:

Xem tiếp...

Luật cầu lông(mới) P7 - Đề nghị đối với nhân viên kỹ thuật

1. GIỚI THIỆU
1.1. Những đề nghị đối với nhân viên kỹ thuật do IBF phát hành với mong muốn tiêu chuẩn hoá việc điều khiển trận đấu ở tất cả các quốc gia và phù hợp với các quy luật của IBF.

Xem tiếp...

Luật cầu lông(mới) P5- Cầu không trong cuộc

ĐIỀU 15. CẦU KHÔNG TRONG CUỘC
Một quả cầu là không trong cuộc khi:
15.1. Cầu chạm vào lưới hay cột lưới và bắt đầu rơi xuống mặt sân phía bên này lưới của người đánh;

Xem tiếp...